آموزش کامل انتگرال

در این دوره که به صورت غیر حضوری برگزار میگردد ، به اموزش کامل انتگرال میپردازیم . در پایان این دوره ما با تمام روش های انتگرال گیری اعم از جز به جز ، معین و .. اشنا هستیم .

480,000 تومان